Η ομόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΕΣΙΩΤΗ Χ.-ΚΟΛΕΣΙΩΤΟΥ Ε. Ο.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310721730, fax: 2310721730, email: info@yiasu.gr (εφ’ εξής «Εταιρεία») σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει (εφ’ εξής, ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος, «Πελάτης») ότι:

Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη συνελέγησαν από την Εταιρεία στο πλαίσιο και με αφορμή την εκτέλεση σύμβασης πώλησης. Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του Πελάτη είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, η ενημέρωσή του σχετικά με προσφορές, νέες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας και η διαφημιστική προβολή αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί με ασφάλεια για χρονικό διάστημα 10 ετών τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά και υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διατήρησή τους. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΕ και η διαβίβασή τους σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο για σκοπούς αναγκαίους και συναφείς με την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να τα λάβει (δικαίωμα στη φορητότητα), να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, να αιτηθεί τη διόρθωση (δικαίωμα διόρθωσης) ή τη διαγραφή (δικαίωμα διαγραφής) των δεδομένων του, καθώς και τη διαβίβαση των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στο κατάστημα της Εταιρείας ή με email στο info@yiasu.gr.

Αφού ενημερώθηκα για τα άνωθι αναγραφόμενα επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου δεδομένων και συναινώ στη χρήση τους από την Εταιρεία «ΚΟΛΕΣΙΩΤΗ Χ.-ΚΟΛΕΣΙΩΤΟΥ Ε. Ο.Ε.» ως ακολούθως:

Επιτρέπω στην Εταιρεία «ΚΟΛΕΣΙΩΤΗ Χ.-ΚΟΛΕΣΙΩΤΟΥ Ε. Ο.Ε.» να επικοινωνεί μαζί μου για τους ως άνω σκοπούς μέσω:

Τηλεφώνου

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ελεύθερα την ως άνω συγκατάθεση με γραπτή δήλωση στο κατάστημα της εταιρείας μας. Η ανάκληση ισχύει για το μέλλον.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
×
×

Cart